1 juli landelijke manifestatie voor huisartsenzorg

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenpraktijken overdag en op de huisartsenposten in de avond-, nacht- en weekenduren. Patiënten moeten na verwijzing door de huisarts steeds vaker lang wachten op vervolgzorg. Daardoor komt de tijd die de huisartsen per patiënt hebben om het goede gesprek te voeren in de knel en vinden steeds meer huisartsen en medewerkers de werkdruk te hoog.

Het belangrijk dat iedereen toegang blijft houden tot goede huisartsenzorg, daarom is het motto van deze actie: “Iedereen een huisarts”. Vrijdag 1 juli is er een landelijke manifestatie en onze praktijk doet daaraan mee. Wij zijn daarom die middag vanaf 12uur gesloten. Voor spoed die niet kan wachten, kunt u de huisartsenpost bereiken op telefoonnummer 0900-8880.

Wij verzoeken u voor niet urgente zaken op een ander tijdstip naar de praktijk te bellen.