Thuismeting

Naast de reguliere bloeddrukcontroles in de praktijk, bieden wij de mogelijkheid om de bloeddruk zelf thuis op te meten met een uitleen bloeddrukmeter of een 24-uurs bloeddrukmeting. Dit kan nodig zijn wanneer:

  • Als een patiënt gespannen is bij de huisarts en de bloeddruk thuis lager is dan bij de huisarts (witte jassen effect)
  • Indien meerdere keren een hoge bloeddruk is gemeten bij de huisarts
  • Indien de hoge bloeddruk niet goed reageert op medicijnen
  • Bij verdenking van hypotensie (te lage bloeddruk) bij medicijngebruik voor hoge bloeddruk
  • Voor het evalueren van een ingezette behandeling voor hoge bloeddruk

Overleg deze mogelijkheden wanneer u op het spreekuur bent bij de assistente of praktijkondersteuner.

Hoe meet je de bloeddruk?

Om uw bloeddruk goed te kunnen meten moet u eerst minimaal 5 minuten rustig zitten. Een voorbeeld van een normale bloeddruk terwijl u rustig zit is:

  • Bovendruk: 130
  • Onderdruk: 85

Om te weten of u een hoge bloeddruk heeft kijken we vooral naar de bovendruk. Er zijn meerdere metingen nodig om te kunnen zeggen of u echt een hoge bloeddruk heeft:
2 of 3 metingen op dezelfde dag en ook nog eens op meerdere dagen binnen enkele maanden.
Als bij deze metingen de gemiddelde bovendruk 140 is of hoger dan spreken we van hoge bloeddruk.

Bent u ouder dan 70 jaar, dan is een gemiddelde bovendruk van onder de 150 nog goed.

Meer informatie vindt u op thuisarts.nl