Oude medicijnresten? Ga naar uw apotheek

Wilt u oude medicijnen inleveren, omdat u ze niet meer gebruikt? Spoel medicijnen die u wilt weggooien in geen geval door uw gootsteen of wc. Dat is slecht voor het milieu. Medicijnen die u over heeft en niet meer gebruikt, levert u in bij uw apotheek of bij een inzamelpunt van uw gemeente voor klein chemisch afval.

Hoe kunt u medicijnafval inleveren?

type medicijn  
Oude medicijndoosjes inleveren Lever de strips in bij uw apotheek en doe de lege doosjes bij het oud papier. 
Flesjes, tubes en zalfjes inleverenVerwijder alleen het etiket, zodat uw naam niet meer te lezen is; vanwege uw privacy. 
Gebruikte naalden inleveren Doe deze altijd in een naaldencontainer om de medicijnen veilig in te leveren bij uw apotheek.
PlaszakkenPlaszakken kunnen in uw eigen grijze container voor huisvuil, zodat het niet in het riool komt. Vraag het ziekenhuis om minimaal vier plaszakken als u bijvoorbeeld een CT-scan krijgt.

Heeft u medicijnen over?

Spoel ze niet door de gootsteen of de wc.
Gooi medicijnen ook niet in de prullenbak. Vooral niet wanneer er kleine kinderen in de buurt zijn.

Voor meer achtergrondinformatie over medicijnresten en de gezamenlijke ketenaanpak, bekijk

Natuurlijk zijn medicijnen onmisbaar voor miljoenen Nederlanders. De huidige rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen op dit moment geneesmiddelen slechts deels uit het rioolwater zuiveren, daarom komen medicijnresten terecht in beken, rivieren en meren. Schadelijke stoffen die ook in ons drinkwater en in onze voeding kunnen komen. Via de spoelbak of het toilet komen medicijnresten in het riool terecht. Het rioolwater komt uiteindelijk aan bij een lokale zuiveringsinstallatie. Het zuiveren van water is in Nederland een natuurlijk proces waarin bacteriën, met behulp van zuurstof, verontreiniging uit het water halen. Chemische stoffen, waaronder medicijnen, blijven in (sterk) verdunde vorm aanwezig in het oppervlaktewater. Het vraagt om hoge investeringen en veel grondstoffen en energie om ook chemische verontreiniging uit het rioolwater te halen. Zolang deze situatie zo is, blijft het belangrijk dat inwoners, bedrijven, apotheken en ziekenhuizen niet gebruikte en/of oude medicijnen afvoeren en dus apart houden van het riool.