U wilt een doktersverklaring?

Een geneeskundige verklaring is een (schriftelijke) verklaring van een arts, over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts.

Als behandelend arts mogen wij geen geneeskundige verklaring afgeven over onze eigen patiënten. Zo’n geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over de patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? 

Alleen door een onafhankelijke arts

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met de toestemming van de patiënt, ook nog extra informatie opvragen bij u en andere behandelend artsen. 

Wat kunt u als patiënt nu doen?

1. Check

U kunt bij de instantie die van u een geneeskundige verklaring vraagt, navragen of niet kan worden volstaan met een verklaring van uzelf, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst

2. Afschrift dossier

U kunt uw huisarts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde relevante feiten over uw gezondheid staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van diens gezichtsvermogen etc.) zodat u dit kan verstrekken aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt

3. Onafhankelijke arts

U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een ter zake deskundige arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze arts kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij u of een andere behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn beoordeling betrekken

4. Verzoek

U kunt de instantie die van u een geneeskundige verklaring verlangt, vragen om een onafhankelijke arts voor u te regelen.