Persoonlijke en hoogwaardige zorg dichtbij

We kiezen bewust voor een klein team zodat we persoonlijke zorg en aandacht aan onze patiënten kunnen bieden vanuit betrokkenheid. We werken continue aan onze kwaliteit. We zijn gecertificeerd middels het kwaliteitssysteem NHG praktijkaccreditatie. Wij geloven verder dat goede samenwerking met andere hulpverleners in de wijk onze zorg, die van hen en daarmee de gezondheid in de wijk kan verbeteren.

Betrokkenheid

We kiezen voor kleinschaligheid en laagdrempeligheid, waarbij we zorg bieden vanuit betrokkenheid. Dit is de reden waarom we alleen patiënten aannemen uit de wijk Hatert en de directe omgeving. We geloven in een goede behandelrelatie en stimuleren daarom, om zoveel mogelijk een afspraak te maken bij een vaste dokter. Ook bij deelname aan een van onze zorgprogramma’s ziet u binnen de praktijk een vast gezicht middels een voor u bekende praktijkondersteuner of doktersassistente. 

Kwaliteit

We werken continue aan onze kwaliteit. We zijn gecertificeerd middels het kwaliteitssysteem NHG praktijkaccreditatie. Ons personeel zien wij als de beste garanties voor goede kwaliteit; daarom investeren wij in scholing en werken we aan zelfontwikkeling. Ook zetten we in op goede samenwerking binnen de praktijk voor een optimale taakverdeling, met als doel de juiste zorg, door de juiste persoon op het juiste moment. Uiteraard volgen wij met onze huisartsenzorg de laatste wetenschappelijke inzichten en gebruiken we deze bij het opleiden van artsen, huisartsen en doktersassistenten.

Samenwerking

Wij geloven dat goede samenwerking met andere hulpverleners in de wijk, de zorg kan verbeteren. Met Fysiotherapie Hatert werken we samen in het samenwerkingsverband ‘Hatert Samen Gezonder’ in ons gezamenlijke pand in de Geeresteinstraat waar ook psychologen, podologie, diëtisten, logopedie en wijkverpleegkundigen gehuisvest zijn. Verder werken wij intensief samen met de wijkverpleging, en het Sociaal Wijkteam Hatert. Tevens nemen we deel aan het platform ‘Hatert Gezond’, waarin de meeste welzijns- en gezondheidswerkers in de wijk de krachten bundelen ter bevordering van welzijn en gezondheid in de wijk.

Praktijkfolder

In onze praktijkfolder staat de belangrijkste informatie voor u samengevat. Handig om deze uit te printen en thuis op een centrale plaats te bewaren.

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ruim van tevoren (bij voorkeur 24 uur) en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats worden ingepland.

Te laat?

Als u te laat komt meldt u zich dan altijd bij binnenkomst aan de balie. In de meeste gevallen dient u een nieuwe afspraak te maken maar soms is het toch nog mogelijk om gezien te worden. 

Wat als u niet op uw afspraak verschijnt?

Het komt soms voor dat patiënten voor hun afspraak bij arts, praktijkondersteuner of doktersassistente niet komen opdagen zonder dit tijdig af te melden. Dit vinden wij jammer, vooral omdat er op dat moment niet iemand anders kon worden geholpen. Om dit probleem te verminderen hanteren wij, na een eerste waarschuwing, een wegblijftarief.

Wegblijftarief

Het wegblijftarief wordt in rekening gebracht bij de patiënt zelf en niet bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal dit niet uitbetalen, omdat er geen zorg is geleverd. Er geldt een minimale afzegtermijn voor de afspraak, 24 uur van tevoren. De hoogte van het tarief varieert afhankelijk de geplande afspraak/tijd.

Onverwachte situaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af!

Huisregelement

Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Stoor anderen in de wachtkamer niet en bel niet als u in gesprek bent met de doktersassistente, praktijkondersteuner of huisarts.

Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de praktijk opvolgen. Waak over uw eigendommen. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

Wij tolereren geen agressie, geweld en seksueel intimiderend gedrag.
Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn.

U mag niet fotograferen of filmen zonder toestemming.