Ligt mijn adres in de wijk Hatert?

We kiezen bewust voor een klein team zodat we persoonlijke zorg en aandacht aan onze patiënten kunnen bieden vanuit betrokkenheid. Wij geloven verder dat goede samenwerking met andere hulpverleners in de wijk onze zorg, die van hen en daarmee de gezondheid in de wijk kan verbeteren. Ook vinden wij het belangrijk dat wij bij spoed tijdig bij u aanwezig kunnen zijn, daarom schrijven wij alleen patiënten in die in de wijk Hatert wonen.

Alle postcodes en straten van de buurt Hatert in de gemeente Nijmegen

Betrokkenheid

We kiezen voor kleinschaligheid en laagdrempeligheid, waarbij we zorg bieden vanuit betrokkenheid. Dit is de reden waarom we alleen patiënten aannemen uit de wijk Hatert en de directe omgeving. We geloven in een goede behandelrelatie en stimuleren daarom, om zoveel mogelijk een afspraak te maken bij een vaste dokter. Ook bij deelname aan een van onze zorgprogramma’s ziet u binnen de praktijk een vast gezicht middels een voor u bekende praktijkondersteuner of doktersassistente. 

Kwaliteit

We werken continue aan onze kwaliteit. We zijn gecertificeerd middels het kwaliteitssysteem NHG praktijkaccreditatie. Ons personeel zien wij als de beste garanties voor goede kwaliteit; daarom investeren wij in scholing en werken we aan zelfontwikkeling. Ook zetten we in op goede samenwerking binnen de praktijk voor een optimale taakverdeling, met als doel de juiste zorg, door de juiste persoon op het juiste moment. Uiteraard volgen wij met onze huisartsenzorg de laatste wetenschappelijke inzichten en gebruiken we deze bij het opleiden van artsen, huisartsen en doktersassistenten.

Samenwerking

Wij geloven dat goede samenwerking met andere hulpverleners in de wijk, de zorg kan verbeteren. Met Fysiotherapie Hatert werken we samen in het samenwerkingsverband ‘Hatert Samen Gezonder’ in ons gezamenlijke pand in de Geeresteinstraat waar ook psychologen, podologie, diëtisten, logopedie en wijkverpleegkundigen gehuisvest zijn. Verder werken wij intensief samen met de wijkverpleging, en het Sociaal Wijkteam Hatert. Tevens nemen we deel aan het platform ‘Hatert Gezond’, waarin de meeste welzijns- en gezondheidswerkers in de wijk de krachten bundelen ter bevordering van welzijn en gezondheid in de wijk.

Praktijk nieuws