Ons team

Wij werken in onze praktijk als compleet team van specialisten, met huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten die met elkaar samenwerken om u de best passende zorg te kunnen bieden. 

Pierre Gijsbers

Huisarts

Na de basisopleiding in Maastricht, met enkele studiejaren in de tropen, heb ik veel mogen leren door het werk in de kliniek en op de spoedeisende hulp. Na mijn opleiding tot huisarts (VU Amsterdam) en enkele jaren werkervaring in en rond Amsterdam, vond ik in Nijmegen al snel mijn vertrouwde werkplek in de mooie en diverse wijk Hatert. Een plek waar zorgcollega’s elkaar goed kennen en goed kunnen samenwerken. Dit wijkgerichte werken levert veel op voor mensen die meer zorg nodig hebben. Ik vind het mooie aan mijn werk, dat ik zoveel mensen persoonlijk mag leren kennen in veel verschillende situaties. Mensen hierin echt verder helpen is mijn drijfveer.

“Ik ben een dokter die graag werkt vanuit uw hulpvraag en waarde hecht aan een duidelijke communicatie. Vragen zijn welkom en uitleg geven doe ik graag.”

BIG nummer 69063354701

Heleen van Vugt

Huisarts

Sinds 2018 werk ik als huisarts. Voorafgaand aan mijn opleiding huisartsgeneeskunde heb ik gewerkt in de Sint Maartenskliniek op de afdeling orthopedie, in het CWZ op de afdeling intensive care en bij Pro Persona op de afdeling neuropsychiatrie. Ik hou ervan mensen beter te leren kennen en help u graag wanneer er tegenslagen zijn. Dat is de reden dat ik huisarts ben geworden.

BIG nummer 09916645301

Marloes van den Sigtenhorst

Huisarts

Sinds 2015 ben ik met veel plezier huisarts. Ik vind het een uitdaging om samen met elke patiënt te zoeken naar een passende oplossing. Bijzonder aan mijn beroep vind ik dat ik veel verschillende mensen mag ontmoeten en leren kennen.

Eerlijkheid en duidelijke communicatie vind ik erg belangrijk. Uitleg geven vind ik leuk om te doen. Als de mogelijkheid er is kies ik liever voor adviezen over gezond leven dan voor het voorschrijven van pillen. Ik hoop dat u zich vertrouwd voelt om te bespreken wat er speelt.

BIG nummer 39912411501

Elise Heuts

Huisarts in opleiding

In onze praktijk worden artsen opgeleid tot huisarts. Dokter van den Sigtenhorst en dokter Gijsbers zijn de huisartsopleiders. Een huisarts in opleiding is afgestudeerd als arts en is bevoegd om zelfstandig medische problemen te beoordelen en te behandelen. Natuurlijk kan de huisarts in opleiding altijd overleggen de huisarts als er twijfel is. Een huisarts in opleiding blijft gedurende een jaar in de praktijk. Deze arts heeft eigen spreekuren. De assistente kan u dan ook een afspraak aanbieden bij de huisarts in opleiding. Indien u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat aangeven zodat een afspraak gegeven kan worden bij uw eigen huisarts.

Mariken

Praktijkondersteuner-S

De praktijkverpleegkundige heeft een medische HBO-opleiding gevolgd. Zij biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma, longziekten als astma of copd en (een verhoogd risico) op hart- en vaatziekten. Zo hebben ouderen met meerdere aandoeningen één vast aanspreekpunt. Zo nodig is een huisbezoek mogelijk. Ook geeft zij begeleiding aan mensen die willen stoppen met roken.

Patty

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de behandeling van patiënten met psychische klachten. Zij inventariseert en analyseert wat er bij u speelt en bespreekt samen met u de mogelijke vervolgstappen. De praktijkondersteuner (POH GGZ) kan u helpen wanneer:

 • Psychische klachten of een aandoening niet heel veel invloed hebben op uw dagelijks leven en/of de klachten nog maar kort duren.
 • Als u problemen heeft op uw werk, in uw relatie, bij veranderingen in uw leven of bij het verwerken van verlies.
 • Als u een lichamelijke ziekte heeft waarbij u psychische ondersteuning nodig heeft.

Justine

Praktijkondersteuner GGZ jeugd

De POH-GGZ jeugd biedt ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar die te maken hebben met psychische problemen zoals niet lekker in je vel zitten of het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. Samen met jou en met je ouders gaat zij op zoek naar een oplossing voor jouw probleem.  Je kan met veel verschillende problemen bij de POH-GGZ jeugd terecht, denk bijvoorbeeld aan gedragsproblemen, opvoedproblemen, problemen op school en allerlei psychische/psychosociale problemen zoals concentratieproblemen, autismespectrumstoornis, stemmingsproblemen (angst- en somberheidsklachten), dwangklachten, slaapproblemen, stress en of schoolverzuim. De POH-GGZ jeugd werkt samen met de huisarts en eventueel andere zorg professionals om zo goed mogelijke zorg aan jou te kunnen bieden.

Anouck

Doktersassistente

Aandachtsgebied: spreekuurondersteuner huisarts (SOH)

Chantal

Doktersassistente

Aandachtsgebied: longfunctieonderzoek


Arti

Doktersassistente

Maud

Doktersassistente

Aandachtsgebied: ouderenzorg, vrouwenspreekuur

Beate

Doktersassistent


Tessa

Praktijkmanager

De doktersassistentes hebben een medische opleiding gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. Zij zorgen voor een goede organisatie van de dagelijkse werkzaamheden. Voor uitslagen, vele praktische vragen, adviezen, medische handelingen en controles op afspraak kunt u bij hen terecht. Daarnaast hebben de assistenten een eigen spreekuur voor bepaalde categorieën patiënten in overleg met en onder supervisie van de huisarts. Denk hierbij aan wondcontrole, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, oren uitspuiten, wratten, injecties, het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek, vaatonderzoek (enkelarmindex), longfunctieonderzoek.

Spreekuurondersteuner Huisarts

De spreekuurondersteuner is een goed opgeleide assistente die ervoor zorgt dat de spreekuren (van de huisarts en assistenten) georganiseerd verlopen, door de patient met onderstaande klachten de aandacht te geven die ze nodig hebben.

 • allergische huidreactie
 • bloedneus, tand door de lip
 • wonden als bijt, brandwonden, schaaf, snijwonden
 • enkelverzwikking
 • verkoudheid, keelpijn, sinusklachten (neusbijholten)
 • plasklachten
 • teenletsel
 • tekenbeet, wespen-, bijen-, insectensteek

Vaak is snel duidelijk of een spoedbehandeling nodig is en hoeft de huisarts er niet noodzakelijk bij te komen. De SOH kan zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig. Dit biedt de huisarts rust in het dagelijks spreekuur waardoor er meer tijd is voor complexere problematiek. 

Spreekuurondersteuner vrouwenspreekuur

In het vrouwenspreekuur van de doktersassistente kan zij u helpen met de volgende vragen:

 • Verschonen/vervangen vaginaal ring en/of pessarium
 • Spiraalcontrole
 • Voorlichting anticonceptie (>16 en <35 jaar) 
 • Vragen over SOA