12 oktober verminderd bereikbaar van 15:30u

Vanwege personele tekorten zijn we komende woensdag, 12 oktober, helaas verminderd bereikbaar van 15:30u. We zijn uitsluitend bereikbaar voor spoedgevallen en het inspreken van herhaalrecepten. Ook kunt via het patiëntenportaal vragen stellen direct aan uw arts. Voor andere vragen willen we u verzoeken op een ander moment te bellen. Alvast dank.