‘Als je ouders scheiden’ een groep voor kinderen

Als je ouders uit elkaar gaan of al gescheiden zijn, is dat voor jou een hele verandering. Dan kan het best fijn zijn om er eens met andere kinderen over te praten die hetzelfde meemaken als jij. Misschien is deze groep iets voor jou?

Wat doen we?

Naast met elkaar praten, doen we ook leuke dingen zoals spelletjes, tekenen of knutselen. De doe- en praatgroep heeft 6 tot 8 deelne- mers en bestaat uit 6 bijeenkom- sten van 1,5 uur.

Waar praten we over?

Iedere keer hebben we het over een ander onderwerp. Bijvoorbeeld:

  • Hoe hoorde je dat je oudersgingen scheiden?
  • Wat verandert er allemaal?
  • Welke gevoelens zijn er?
  • Hoe is de omgangsregeling metje ouders?

Voor wie?

De groepen zijn bedoeld voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd 7-9 jaar en 10-12 jaar.

Wil jij meedoen?

Vraag dan je ouders om je aan te melden. Voordat we starten met een groep is er altijd een kennismakingsgesprek met jou, je ouder(s) en de begeleiders van de groep. Na afloop volgt er altijd een evaluatiegesprek. Voor je ouders is er een aparte ouderbij- eenkomst.

Sterker sociaal werk

www.sterker.nl

scheidenenomgang@sterker.nl

088-00 11 333