De beste wensen voor 2024

Namens het hele team wensen we u een gelukkig en gezond 2024.

Als team zetten wij ons iedere dag in voor goede, persoonlijke en toegankelijke huisartsenzorg in de wijk. Enkele speerpunten voor het komend jaar zijn:

  • team training LEAN werken in de huisartsenpraktijk en het efficiënt inrichten van voorraadbeheer
  • training huisartsen in het omgaan met aanhoudende lichamelijke klachten
  • in kaart brengen van het risico op hart bij vaatziekten bij risicopatiënten
  • verder opzetten van preventieve ouderenzorg
  • uitbreiding spreekuurcapaciteit POH-GGZ
  • opleiden van een van de doktersassistente in het uitvoeren van een longfunctieonderzoek
  • samenwerking in de wijk