Griep- en pneumokokkenvaccinatie 2022

Op dinsdag 18 oktober en donderdag 20 oktober geven wij de jaarlijkse griep- en pneumokokkenvaccinatie. U ontvangt binnenkort een uitnodiging over de post, als u hiervoor in aanmerking komt.

Locatie: wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22. (DUS NIET OP DE PRAKTIJK)

Het is belangrijk dat u de uitnodiging voor de vaccinatie meeneemt. Als u ook de pneumokokkenvaccinatie krijgt neemt u beide uitnodigingen mee. U krijgt de vaccinatie in uw bovenarm, draag daarom kleding waarbij u uw bovenarm makkelijk bloot kunt maken. Meer informatie over de griepvaccinatie vindt u hier :

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik
Meer informatie over de pneumokokkenvaccinatie vindt u hier:

https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik