KR8 herstelprogramma psychotische klachten

Terugval en heropname zijn ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Met specialistische thuisbegeleiding gekoppeld aan het behandelprogramma KR8, bieden wij volwassenen met psychotische klachten in Nijmegen inzicht en structuur. Een integrale, persoonsgerichte behandeling die plaatsvindt in de wijk. De kans op terugval en heropname wordt hiermee significant verminderd. Het totale programma duurt 1 à 1,5 jaar.