Thuisarts.nl

Het zoeken naar informatie over gezondheid en ziekte met een zoekmachine als google levert regelmatig willekeurige informatie en onnodige onrust op. Een goede zoekstrategie bij u eerste vragen en klachten en als naslagwerk na een consult is thuisarts.nl. U kunt de informatie op deze website gebruiken:

1.Adviezen

om gezond te blijven om klachten zelf aan te pakken

2. Als u zich afvraagt wanneer u naar de dokter moet

of om het gesprek met de arts voor te bereiden

3. Meer informatie

Met teksten, folders en video's

4. Keuzehulp

met keuzekaarten of een online vragenlijst

Wetenschappelijk onderbouwd

Huisartsen gebruiken thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.