Vaccinatie met AstraZeneca hervat

Het ministerie van VWS heeft donderdagavond 18 maart bekendgemaakt dat het vaccineren met AstraZeneca hervat mag worden. Klik hier voor de berichtgeving. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling van het Europese medicijnagentschap EMA. Zij hebben de meldingen onderzocht en gemeld dat:

  • Zij beoordeelt dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin zwaar opwegen tegen de risico’s van een mogelijke link van het vaccin met zeldzame vormen van trombose.
  • Er een samenhang zou kunnen zijn tussen het vaccin en deze zeldzame vormen, maar dat dat nog niet is aangetoond.
  • Dat het vaccin niet een groter risico geeft op bloedproppen (trombose) in algemene zin.
  • Er geen bewijs is dat er een probleem is met specifieke batches of productielocaties van het vaccin.

De tijdelijke pauze met prikken van AstraZeneca, die op 14 maart 2021 uit voorzorg werd ingelast, is niet langer nodig. Voor onze praktijk betekent dat het volgende:

  • Komende donderdag wordt weer een groep patiënten opgeroepen, zij worden door de assistentes gebeld dat ze aan de beurt zijn.
  • De mensen die op 10 maart gevaccineerd werden, krijgen 26 mei de tweede vaccinatie
  • De mensen die 25 maart gevaccineerd worden, krijgen 17 juni de tweede vaccinatie