Vanmiddag assistente niet telefonisch bereikbaar

Vanwege een teamoverleg zijn de assistenten vanmiddag niet telefonisch bereikbaar. Voor spoed kiest u 1, voor herhaalrecepten kiest u 2. Niet spoedeisende vragen kunt u ook direct aan de arts stellen via het patiëntenportaal. Voor overige vragen zijn wij morgen weer normaal bereikbaar.