Veel gestelde vragen Astra-Zeneca vaccin

Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad. Die stelt dat dit veilig kan omdat risico’s op gezondheidsschade door corona bij 60-plussers veel groter is dan het risico op de gemelde zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Ook worden de bijwerkingen tot op heden vooral gezien bij mensen geboren in 1961 of later. Vrijdagmiddag 2 april werd het vaccineren met AstraZeneca van mensen geboren in 1961 of later uit voorzorg al stilgelegd. Bij mensen geboren in 1960 of eerder ging het prikken door.

De Gezondheidsraad adviseert ook dat wie al een eerste keer geprikt is met AstraZeneca, zoals gepland de tweede prik kan halen. Wereldwijd is geen enkel geval gemeld van ernstige bijwerkingen na een tweede prik met AstraZeneca. De gemelde zeer zeldzame bijwerkingen doen zich binnen twee weken na de eerste prik al voor.

Voor onze praktijk geldt:

 • De mensen die op 10 maart gevaccineerd werden, krijgen 26 mei de tweede vaccinatie
 • De mensen die 25 maart gevaccineerd worden, krijgen 17 juni de tweede vaccinatie

Waar moet ik op letten als ik onlangs gevaccineerd ben met het AstraZeneca-vaccin?

Het is heel belangrijk dat zorgverleners en mensen die gevaccineerd zijn, alert zijn op symptomen die passen bij deze specifieke combinatie van stolselvorming én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Het is belangrijk om direct medische hulp in te inschakelen wanneer de volgende klachten zich voordoen na vaccinatie met AstraZeneca:

 • kortademigheid;
 • pijn op de borst of in de buik;
 • zwelling of kou in arm of been;
 • ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht;
 • aanhoudende bloeding;
 • meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Deze klachten treden meestal op binnen twee weken.

Vanaf wanneer wordt er weer geprikt met het AstraZeneca-vaccin bij mensen geboren in 1960 of eerder?

Het prikken van mensen die geboren zijn in 1960 of eerder is afgelopen week niet stopgezet. Alleen bij de GGD’en is een aantal afspraken verzet om spillage te voorkomen. Mensen geboren in 1960 of eerder worden dus nog steeds gevaccineerd bij de huisartsen. De GGD’en zullen zo snel mogelijk de afgezegde afspraken weer inplannen. Mensen ontvangen een SMS voor het inplannen van de nieuwe afspraak.

Ik heb al 1 prik met AstraZeneca gehad, hoe gaat het nu verder met mijn 2e prik?

Alle mensen die al een 1e prik met AstraZeneca hebben gehad, krijgen ook hun 2e prik met AstraZeneca. Het geboortejaar maakt hierbij niet uit. Dat is ook het advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad geeft aan geen reden te zien om de vaccinatiereeks niet af te maken. Er zijn nog geen meldingen bekend van de zeer ernstige bijwerking na een tweede prik.

Mijn afspraak voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin is afgezegd, wat moet ik doen?

Op dit moment hoeft u nog niks te doen. Er wordt gewerkt aan een oplossing om de afspraken snel opnieuw in te plannen. Mensen geboren in 1961 of later, krijgen een ander vaccin dan AstraZeneca.

AstraZeneca en de vaccinatieplanning. Ik ben geboren in 1961 of later en volgens de vaccinatieplanning zou ik het AstraZeneca-vaccin krijgen. Wat nu?

Mensen geboren in 1961 of later die volgens de vaccinatieplanning met AstraZeneca zouden worden geprikt, krijgen een ander vaccin aangeboden.

Kan ik voor een ander vaccin kiezen dan AstraZeneca?

Nee, het is door de schaarste van de vaccins niet mogelijk om zelf een ander vaccin te kiezen.

Ik ben geboren in 1961 of later, maar heb geen bezwaar tegen het AstraZeneca-vaccin. Kan ik deze toch (versneld) krijgen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Wat gebeurt er met de overblijvende AstraZeneca-vaccins? Voor welke groepen komen deze vaccins nu (eventueel versneld) beschikbaar?

Het AstraZeneca-vaccin wordt ingezet voor de groep mensen geboren in 1960 of eerder. Het vaccin wordt ook ingezet voor alle tweede prikken van de mensen die al een 1e prik met AstraZeneca hebben gehad.

Welke gevolgen heeft het stoppen met AstraZeneca voor de vaccinatieplanning?

Het streven blijft dat in de tweede helft van mei alle mensen geboren in 1960 of eerder en mensen met hoog medisch risico hun eerste coronavaccinatie hebben gekregen. En dat iedereen die dat wil, begin juli ten minste 1 keer gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Ander vaccin voor aantal groepen

Bepaalde groepen mensen krijgen een ander vaccin dan AstraZeneca, volgens het advies van de Gezondheidsraad. Komende week bekijkt het RIVM per groep hoe dit ingevuld wordt. Dit zijn de groepen waar het om gaat:

 • De huisartsen vaccineren nu ook mensen uit de hoog-risicogroepen: de mensen met het syndroom van Down, morbide obesitas (BMI>40), en de niet-mobiele mensen met neurologische aandoeningen met aangetaste ademhaling, zoals ALS en Duchenne.
 • Een grote groep zorgmedewerkers en zorgverleners in de langdurige zorg kon de afgelopen weken een afspraak maken bij de GGD.
 • Afgelopen weken hebben ook de ziekenhuizen 39.500 vaccins gekregen voor zorgmedewerkers in de directe COVID-19 zorg. Een deel van deze vaccins is al gebruikt. Waar dat nog niet gebeurd is, bekijkt het RIVM met de ziekenhuizen hoeveel vaccins nog nodig zijn voor de groep mensen geboren in 1961 of later.
 • De intramurale ggz vaccineert op dit moment medewerkers en cliënten. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin.

Andere coronavaccins. Zijn de andere vaccins wel veilig genoeg om ermee te blijven vaccineren? Of is ook daar sprake van vergelijkbare bijwerkingen?

Op dit moment is er geen sprake van vergelijkbare bijwerkingen bij de andere coronavaccins.