Voorkom vallen met de gratis cursus ‘Balans’

  • Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?
  • Bent u bezorgd om te vallen?
  • Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?

Beantwoordt u een van de vragen met JA? Dan heeft u een verhoogd risico op vallen. Denk eens na over een valtraining.

Vallen komt vaak voor en kan grote gevolgen hebben

Recent was weer in het nieuws hoe vaak mensen (met name ouderen) vallen en hoe groot en ernstig de gevolgen daarvan kunnen zijn. Uit de ouderenmonitor die de GGD afnam bij zelfstandig wonende ouderen, bleek dat 16% van hen in de laatste drie maanden voorafgaand aan het onderzoek is gevallen.

Bij het toenemen van de leeftijd neemt ook het risico op vallen toe. Van de 75-plussers is dit percentage 21% en bij 85-plussers zelfs 28%! Ondanks deze hoge cijfers is er waarschijnlijk toch nog een onderschatting van de problematiek, omdat de meeste valincidenten zonder letsel niet gemeld worden. Ook erkennen ouderen zelf vaak niet het hoge risico dat zij lopen om te vallen, en zijn zij zich nog onbewust van de grote gevolgen van een val zoals verlies van zelfstandigheid en traag herstel bij bijvoorbeeld een gebroken heup.

Zeker op de been met de gratis cursus: ‘In Balans’

Bij cursus ‘In Balans‘ werkt u aan balans, spierkrachten zelfvertrouwen. U leert hoe u valongevallen kan voorkomen.

Waar? Fysiotherapie Hatert

Locatie? Zonnebaars Irene Vorrinkstraat 407 Nijmegen

Wanneer? Informatiebijeenkomst op donderdag 26 oktober 2023

Tijd? iedere maandag en donderdag om 15.30-17.00u

Aanmelden? 024 – 3557438   of   info@fysiohatert.nl