Griepvaccinatie dit jaar op 5 november

De gratis griepprik is bedoeld voor mensen die erg ziek kunnen worden door de griep. Dat zijn mensen met: 

  • een leeftijd van 60 jaar of ouder
  • een langdurige hart-of vaatziekte
  • een langdurige longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD)
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • een nierziekte
  • weinig weerstand (door een ziekte, een medische behandeling zoals chemotherapie, of medicijnen die de weerstand verlagen)
  • Ook als u zwanger bent kunt u de griepprik gewoon krijgen. De griepprik is veilig voor u en uw ongeboren kind.

Iedereen die ervoor in aanmerking komt, krijgt een uitnodiging via de post. Dit jaar geven wij de griepprik op dinsdag 5 november. Noteer dit alvast in uw agenda!

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar denkt u wel dat u in aanmerking komt? Overleg dan met de doktersassistente, dan kijken wij het na.