Stel contact met de dokter niet onnodig uit!

Sinds de corona-uitbraak in Nederland kijken we continu met alle huisartsen in onze regio hoe we de huisartsenzorg zo goed mogelijk kunnen organiseren. U zult begrijpen dat de corona-uitbraak een unieke situatie met zich meebrengt, waarin afstemming, duidelijkheid en veiligheid steeds voorop staan.

Vanaf het moment dat corona in onze regio werd geconstateerd zijn er meteen maatregelen getroffen om de grote patiëntenstroom aan te kunnen én de veiligheid voor alle patiënten en medewerkers te waarborgen. Concreet betekent dit dat u eerst moet bellen voordat u de huisartsenpraktijk bezoekt. Een andere maatregel is dat we ervoor zorgen dat de patiëntenstroom gescheiden is, zodat een besmette coronapatiënt niet met een niet-besmette patiënt in aanraking komt. Daarom vragen wij altijd of u corona-gerelateerde klachten heeft. 

Neem bij gezondheidsklachten altijd contact op!

We merken dat veel van onze patiënten het contact met de huisarts vermijden. Enerzijds vanuit veiligheidsoverwegingen. Anderzijds om de huisarts niet te belasten in deze drukke tijd. We willen benadrukken dat u bij gezondheidsklachten altijd (telefonisch) contact kunt opnemen met uw huisarts. Ook in deze tijd van crisis staan we voor alle patiënten klaar! Chronische zorg die niet acuut is stellen we waar mogelijk wel uit óf we doen een telefonisch consult.