Nieuwe POH-GGZ jeugd in de praktijk

Vanaf dinsdag 13 september werkt Oesha Dhanikasing bij ons in de praktijk als POH-GGZ jeugd. Op dinsdagen kunt u bij haar op het spreekuur terecht. Graag stelt zij zich aan u voor..

Ik bied ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar die te maken hebben met psychische problemen zoals niet lekker in je vel zitten of het gevoel hebben dat je er alleen voor staat. Samen met je ouders gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw probleem. Als dit niet voldoende is, dan kan ik je doorververwijzen naar iemand die jou verder kan helpen. Dit gaat altijd in overleg. Tot je daar aan de beurt bent, blijven we met elkaar in gesprek zodat je er niet alleen voor staat met al je klachten. 

Je kan met veel verschillende problemen bij de POH-GGZ jeugd terecht, denk bijvoorbeeld aangedragsproblemen, opvoedproblemen, problemen op school en allerlei psychische/psychosociale problemen zoals:

  • concentratieproblemen
  • autismespectrumstoornis
  • stemmingsproblemen (angst- en somberheidsklachten)
  • psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid)
  • dwangklachten
  • slaapproblemen
  • bedplassen
  • hulp bij dyslexie
  • taalontwikkelingsstoornissen
  • schoolverzuim