Verzoek tot deelname enquete: Uw medische gegevens online

Geachte heer/ mevrouw,

Sinds enige tijd is het mogelijk om online uw eigen medische gegevens in te zien.
Uw huisartsenpraktijk doet mee aan een tevredenheidsonderzoek over online inzage in uw medisch dossier en online contact met de huisartsenpraktijk. Ook als u nog nooit in uw medisch dossier heeft gekeken, is uw mening van belang. Wij willen u vriendelijk vragen om deze korte vragenlijst in te vullen. De geschatte tijd is 4 minuten.

Wat is het doel van het onderzoek?

Als huisarts willen we graag weten waarom u wel of niet gebruik maakt van de online diensten bij de huisarts, hoe u het gebruik ervaart en welke hulp u nodig heeft. Uw antwoorden worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De vragenlijst is volledig anoniem. Ook de huisarts weet niet wie de vragenlijst heeft ingevuld.

Doet u mee? Klik daarvoor op deze link of scan de QR-code:

https://www.survio.com/survey/d/B7T/UZO3

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Team

Huisartsenpraktijk Hart van Hatert